بایگانی برچسب: s

اولین سالگرد پرواز بلبل خوش آواز گیلان استاد عاشورپور گرامی باد

او در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۲۹۶ در غازیان به دنیا آمد ودر ۲۲ دی ۱۳۸۶ در تهران از دنیا رفت.

آفتاب صدای دریایی اش

در ترانه های به یادگار مانده از او

همیشه خیزان خواهد ماند.

بی غروب .

یادش گرامی باد. ادامه خواندن اولین سالگرد پرواز بلبل خوش آواز گیلان استاد عاشورپور گرامی باد