بایگانی برچسب: s

مهر نامه

هوای مدرسه دارد هنوز کودکی یم

دلم تنگ کلاس است و شور بچگی یم

صدای
تخته سیاه زیر گام های گچی

به آواز الفبا سرشته زندگی یم

کتاب تازه و
بابا که آب و نان می داد ادامه خواندن مهر نامه