بایگانی برچسب: s

مادر

mam
عکس از پرویز فکرآزاد ۱۳۵۳

 

پر می‌گیرد
کودکی یم
وقتی ترا به خاطر می‌‌آورم
حجم خانه
برای بزرگی‌ات کم است

گیلکی:

پراَ گیره
می کوجی بانی
وختی ترا خاطر آورم
خانه حجم
تی بزرگی ره کمه

 

مهر نامه

هوای مدرسه دارد هنوز کودکی یم

دلم تنگ کلاس است و شور بچگی یم

صدای
تخته سیاه زیر گام های گچی

به آواز الفبا سرشته زندگی یم

کتاب تازه و
بابا که آب و نان می داد ادامه خواندن مهر نامه