بایگانی برچسب: s

اولین سالگرد پرواز بلبل خوش آواز گیلان استاد عاشورپور گرامی باد

او در تاریخ 18 بهمن 1296 در غازیان به دنیا آمد ودر 22 دی 1386 در تهران از دنیا رفت.

آفتاب صدای دریایی اش

در ترانه های به یادگار مانده از او

همیشه خیزان خواهد ماند.

بی غروب .

یادش گرامی باد. ادامه خواندن اولین سالگرد پرواز بلبل خوش آواز گیلان استاد عاشورپور گرامی باد