جیک جیک

 سرش گیج رفت. تلویزیون را خاموش کرد. سروصدای گنجشگ ها، ریخت توی اتاق، وقتی که پنجره باز شد.

گنجشک
گنجشک
همچنین بخوانید:   قطار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.