شبی دیگر

ﺍﯾﻦ ﺍﺑﺮﻫﺎﯼ ﺗﯿﺮﻩ

ﺩﺭﺩ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺪ

ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺒﺎﺭﻧﺪ

ﺷﺐ

ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ

ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ

ﺁﺳﻤﺎﻥ

همچنین بخوانید:   شمعدانی ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.