بایگانی برچسب: s

خواهم آمد به روستا

چقدر هوای روستا دارم
چقدر روستا را دوست می‌دارم
خواهم آمد آخر
هم صحبت درخت و رودخانه خواهم شد
پای درد دل سپیدرود خواهم نشست
به سگ مهربان همسایه
مهربانی خواهم کرد
به گربه‌ مش شعبان
لقمه‌ای از سفره‌ی حصیری پهن شده در باغ
تعارف خواهم کرد
با خروس باغ همسایه آواز خواهم خواند
با جوان شاعر چولاب با بهزاد*
هم صدا خواهم شد
چولاب را بیشتر از هر وقت دوست خواهم شد
به روستا خواهم آمد
همین روزها
ای باغ
ای شالیزار
ای کلاغ
ای کبوتر چاهی
ای بلبل
ای مرغ
ای خروس
ای جوجه ها
ای اردک
ای غاز
ای اهالی چولاب
دعا کنید
که زودتر بیایم و روستا را زیارت کنم
…….
*چولاب: روستایی در 5 کیلومتری آستانۀ اشرفیه
*بهزاد سواری: شاعر و نویسنده ساکن چولاب که عکس هم از اوست

چولاب

و اینک درختان درخت

اول درختی بود تنها وبزرگ که چشم سوداگری را به خود جلب کرد.

Foto-FNAVMLCL
وقتی او را بریدند زندگی را در خود آواز داد با موسیقی نسیمی که از سپیدرود بر او می وزید. ادامه خواندن و اینک درختان درخت