ای پرکاله گب. گوشت گیرانه؟ تی سر فیدا!

پرویز فکرآزاد

عموجان زنگ بزه:
– پسر ویریز بیا
– چی بوبوسته عموجان؟
– بیا می آزمایش نتیجه‌یا فاگیفتم. بیا ایتا نیگا تاود. زود بیا!
مره بوگفتم نوکونه عمو آزمایش جواب، خیلی بد بوبوسته‌بی کی هتو هراسانه و واهیلی دَره.
تا اونه خانه فارسِن، می دیل هیزارتا راه بوشو.
عمو آزمایش نتیجه برگه‌یا کی بیدم، مرا مات ببرد. بوگفتم:
– عموجان! نتیجه خیلی خُبه کی! تی کلسترول و تری گلیسیرید و اوره و قند همه‌تا عالیه! چی بوکودی کی هتو بیجیر بامو؟
ایتا عاقیل اندر سفیه نیگا مرا تاودا و بوگفت:
– هنقذ ترا گمه کی هر گرانی بی حکمت نیه و هر ارزانی بی عیلت، یعنی هن!
ماتازه واپرسم:
– کلسترول ربط به گیرانی چی مربوط؟
فرمایش کونه:
– پسرجان! اگر می هه چندرقاز حقوق امره، گیرانی چوبا نوخورده‌بیم، الان سکته بوکوده‌بوم. وا باموبی تازه‌آباد می قبر سر مولاقات!
خاسیم ایچی بگم کی عمو فرمایشا ایدامه بدا:
– من نانم بخودا شوما جوانان چره سیاست شمه را حالی نیه پسر!
مره گمه:
ای وای! موضوع خیلی توشکه بوخورده. کلسترول و گیرانی و سیاست! چی ربطی داره؟
عمو می فیکرا خانه:
– ربط داره پسر! حله شوما خیلی وا زحمت بکشید کی بتانید هه جور سیاستانا بفهمید!
مثلن اگر گوشت کیلویی هشتاد تومون نوبوسته‌بی، من الان بیمارستان خفته‌بوم. یا کما میان ایسابوم یا قبرستانی!
گمه:
– خدا نوکونه عموجان! امی سیاسی سواد به شیمی تجربه قد نَده!
فرمایش کونه:
– بعله هتویه. خودا هه سیاستمداران پئر و مارا بیامورزه کی تورم واسی، ونالیدی مردوم گوشت بوخورید. منم نوخوردم. همش گیاهی بوخوردم. سبزی پلا، ماست مره. تورش تره، بیدون کولی شور. باقلاقاتق، سبزی قورمه، قارچ مره. سبزی کوکو و سب زیمینی کوکو کی ده بوبوسته می همدم. لوبیا هم کی نورعلی‌نور. اگر هه گیرانی نوبوسته‌بی، من چوتو ناچار بوستیم کی رژیم بیگیرم و کلسترول و چربی‌یا آبا کونم؟ صد آفرین به هه سیاست. هزار آفرین به گیرانی.
گمه:
– عموجان! دوروست فرمایی! ولی همه کی کلسترول ناریدی! زاکان وا پروتئین بوخورید. رشد بوکونید!
عمو زرخادا مرا فاندیره:
– پسر! تو مرا جواب بدن کی فیل و گاو، گوشتخاریدی یا گیاهخوار؟
-…
– نیگا بوکون! جواب ناری! خاصیتی کی گیاهان داریدی هنه ده. گیاه هم پروتئین داره. نیویره گاو و گوسفند نسل وا جه بی پروتئینی، ور دکفته‌بی!
-…
– چره تام بزه‌ایی؟ جواب ناری ده!
گمه:
– عموجان! لبنیات و حبوبات هم گیرانا بوسته آخه!
فرمایه:
– ده ناشکری نَوا کودن! وا کمتر خوردن ده پسر! کم بوخوری، تی بدن تعادل بهم نوخوره! اصلن آمار سازمان جهانی غذا گِه کی اگر خاییدی گوشت بوخورید، وا هفت گرم در روز یعنی ایتا همبرگر اندازه در هفته ببه. ماهی وا 27 گرم در هفته، یعنی حدود یک کیلو در ماه وا بوخوریم. کی هه الان مطابق سرانه مصرف، امی کشور میان ایسه. یعنی چند زمات دیگر کی دونیا جمعیت به ده میلیارد فارسه، ویشتر جه هه آمار نشا غذا خوردن. برنج و گندم، 200 گرم در هفته وا ببه. الان اما جه دونیا جلوتریم. بفهمستی؟
خدمت عمو ده هیچی نتانم گفتن. خو کله‌یا تکان دیهه و فرمایه:
– حَلِه خیلی باقیه کی سیاست بفهمی پسر!

معانی برخی واژگان:
پرکاله: کمی
واهیلی: بی‌قراری
ماتازه: با تعجب
توشکه: گره
زمات: زمان
ونالیدی: نمی‌گذارند
بفهمستی: فهمیدی
حَلِه: حالا

همچنین بخوانید:   پوتار| مورچه

درباره فکرآزاد

پرویز فکرآزاد، متولد ۲۷ اسفند ۱۳۳۳ در رشت، هنرمند معاصر گیلانی است که در زمینه های گوناگونی به زبان‌های فارسی و گیلکی مانند شعر، داستان، عکس و فیلم کوتاه و … فعالیت دارد. آثار او در نشریاتی چون بازار، نقش قلم، کادح، كتاب كادوس، گيله‌وا، دادگر، فرهیختگان، همشهری، ره آورد گیل، آوای شمال و… به چاپ رسیده است. او چند کتاب در دست تهیه دارد که در حال ویرایش بوده و امید می‌رود که به زودی به چاپ برسد.

1 دیدگاه در “ای پرکاله گب. گوشت گیرانه؟ تی سر فیدا!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *