بایگانی برچسب: s

و اینک درختان درخت

اول درختی بود تنها وبزرگ که چشم سوداگری را به خود جلب کرد.

Foto-FNAVMLCL
وقتی او را بریدند زندگی را در خود آواز داد با موسیقی نسیمی که از سپیدرود بر او می وزید. ادامه خواندن و اینک درختان درخت